خانم دکتر سیده لیلی محبی نوذر

Dr. Laili Mohebbi Nozar

معاون پژوهشی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ،استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (487356)

10
6
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی