آقای دکتر سیامک بهزادی

Dr. siamak behzady

عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (377892)

39
28
45

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی