ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای فریدون عوفی

Fereydon Oufi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176977)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی فریدون عوفی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات فریدون عوفی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پیامدهای زیست محیطی ناشی از فعالیت صنایع نفت و گاز در محدوده جزایر و سکوهای ایرانی فلات قاره - خلیج فارسدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1387
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت آبزی پروری در منطقه البرز شمالی با استفاده از روش SWOTچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اکولوژیک و زیست محیطی ناشی از تخریب زیستگاههای رودخانه ای ساحلی و نواحی مصبی کشور به روش ماتریس Pastakia و بکارگیری GISاولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت صنایع نفت وگاز بر اساس توزیع مقادیرTPH و PAH در آبهای ایرانی خلیج فارس با بکارگیری GISو مدل NOOA-HDپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
5دریافت فایل PDF مقالهاثرات زیست محیطی آلودگیهای ناشی از فعالیت صنایع دریایی بر اساس شاخص NOOA-HD توزیعTPH و PAH در آبهای ایرانی خلیج فارسپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیستماتیک و باز نگری گونه شناسی مار ماهیان بزرگ آب شور CONGRIDE) در آبهای ایرانی خلیج فارس ودریای عمانهمایش بین المللی خلیج فارس1388
7دریافت فایل PDF مقالهشناسایی فراوانی وتنوع لارو ماهیان در اکوسیستم جزایر مرجانی خارک و خارکو - خلیج فارس استان بوشهرهمایش بین المللی خلیج فارس1388
8دریافت فایل PDF مقالهمعرفی گونه های زئوپلانکتونی منتقل شده توسط آب توازن در بندر تجارتی شهید رجایی و بندر نفتی خارک خلیج فارسهمایش بین المللی خلیج فارس1388
9دریافت فایل PDF مقالهمعرفی گونه های غالب خارپوستان در نواحی بین جزرومدی خلیج چابهارهمایش بین المللی خلیج فارس1388
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات ناشی از فعالیت های انسانی بر محیط زیست تالاب انزلی (دوره 15 ساله 85-1370اولین همایش ملی تالاب های ایران1387
11دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و کدبندی بیوتاپ های ساحلی نواحی بین جزرومدی جنوب قشم (قشم تا سوزا) بر اساس مدل های استانداردهمایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار1389
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اکولوژیک زیستگاه های ساحلی سواحل ایرانی دریای خزر (محدوده استان مازندران، نوشهر- بابلسر)، بر اساس مدل CMECS، با بکارگیری سامانه اطّلاعات جغرافیایی (GIS)دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
13دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی جغرافیایی گونه های شاخص مناطق ساحلی دریای خزر با رویکرد اکو سیستمی مدیریت گردشگریهمایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی1391
14دریافت فایل PDF مقالهطبقه بندی استاندارد اکولوژیک سواحل استان مازندران (محدوده نوشهرتا بابلسر) در جنوب دریای خزر بر اساس مدل طبقه بندی استاندارد اکولوژیکی مناطق ساحلی – دریایی(CMECS با بکارگیری GIS)دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی 1391
15دریافت فایل PDF مقالهشناسایی، طبقه بندی و کدبندی بیوتوپ هایBiotope نوار جنوبی سواحل دریای خزر- استان مازندران (منطقه نوشهر- بابلسر)، بر اساس مدل طبقه بندی استاندارد اکولوژیک ساحلی – دریاییCMECS) با بکارگیری سامانه اطّلاعات جغرافیاییGIS)دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی 1391
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت صنایع نفت وگاز در آبهای ایرانی خلیج فارس با بکارگیری مدل تحلیل مدیریتی NOOA-HDاولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگیهای هیدرولوژی دریاچه کوهستانی گهرمنطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستاناولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و بررسی توسعه اکوتوریسم و جذب گردشگر در تالاب بین المللی پریشان براساس مدل تحلیل مدیریتی SWOTاولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
19دریافت فایل PDF مقالهرویکرد اکوسیستمی مدیریت گردشگری مناطق ساحلی دریای خزربر اساس پهنه بندی جغرافیایی گونه های شاخص با بکارگیری GISاولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
20دریافت فایل PDF مقالهرویکرد اکوسیستمی مدیریت گردشگری مناطق حفاظت شده و تالاب های ساحلی دریای خزر استان گیلان بر اساس مدل تحلیل مدیریتیTOWSاولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی 1392
21دریافت فایل PDF مقالهرویکرد اکوسیستمی مدیریت گردشگری مناطق ساحلی استان گیلان بر اساس ویژگیهای محیط زیست و با بکارگیری مدل CMECS- GISهمایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان1392
22دریافت فایل PDF مقالهشناسایی وتنوع گونه ای شکم پایان ناحیه بین جزرومدی جزیره هنگام خلیج فارسدومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
23دریافت فایل PDF مقالهاولین گزارش از خیار دریایی Holothuria parva از ناحیه بین جزر و مدی جزیره هنگام ٬خلیج فارسنخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی زیست محیطی خور- خلیج موسی (خلیج فارس) براساس مدل تحلیل مدیریتی ماتریس SWOT و PASTAKIAسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات زیست محیطی طرح راهسازی حاشیه تالاب بین المللی پریشان با بکارگیری مدل ترکیبی FAHP-SWOTسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
26دریافت فایل PDF مقالهرویکرد اکوسیستمی توسعه گردشگری درتالاب بین المللی پریشان بر اساس مدل ترکیبی FAHP-SWOTسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
27دریافت فایل PDF مقالهتنوع گونه‌ای و زیستگاهی جلبک‌های ماکروسکوپی ناحیه بین جزر و مدی جزیره هنگام (خلیج فارس)سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
28دریافت فایل PDF مقالهویژگیهای بوم شناسی و زمین ریخت شناسی زیستگاههای شاخابه ای سواحل ایرانی دریای عماندومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران1392
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدیریت زیست محیطی حوضه دریاچه گهر ( لرستان اشترانکوه) به روش مدلکنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس1392
30دریافت فایل PDF مقالهپراکنش مکانی جمعیت ماکروبنتوز سواحل بین جزر و مدی و زیر جذر و مدی در بوشهراولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران1391
31دریافت فایل PDF مقالهروش پیشنهادی تعیین معیارهای طبقه بندی اکولوژیک و ارزیابی زیست محیطی - شیلاتی زیستگاههای ساحلی و دریایی ایراناولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران1391
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات زیست محیطی رودخانه سردابرود در محدوده کلاردشت به روش تحلیل مدیریتی SWOT با به کارگیری GISاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالش ریزگردهای خاورمیانه با بکارگیری روش ترکیبی FAHP-SWOT (مطالعه موردی: استان خوزستان)اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار1392
34دریافت فایل PDF مقالهمدیریت گردشگری مناطق ساحلی با رویکرد اکوسیستمیسواحل دریای خزر - استان گیلاناولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز 1393
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدیریت حفاظت و اکوتوریسم در دریاچه گهر به روش مدل تحلیلی SWOTاولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی پراکنش و تنوع گونه ای خرچنگ ها در ناحیه بین جزر و مدی جزیره هنگام، خلیج فارساولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی1393
37دریافت فایل PDF مقالهفرآیند تشکیل و ارزیابی اثرات فعالیت های تکتو نیکی در سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمانیازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی1393
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر منابع آبی و تنوع زیستی آبزیان کشوردومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1394
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و طبقه بندی استاندارد اکولوژیکی زیستگاههای ساحلی – دریایی سواحل جنوبی دریای خزر استان مازندران (محدوده نوشهر- بابلسر)، با جدیدترین نسخه مدلCMECS بر اساس مدل تحلیل مدیریتی SWOT با بکارگیری GISچهاردهمین همایش صنایع دریایی1391
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت صنایع نفت وگاز در آبهای ایرانی خلیج فارس با بکارگیری مدلNOOA-HDچهاردهمین همایش صنایع دریایی1391
41دریافت فایل PDF مقالهطرح مدیریت یکپارچه زیست محیطی جزایر تنگه هرمز (قشم– هرمز– لارک– هنگام) بر اساس مدل ارزیابی اکولوژیک و معیارهای آسیب پذیری ژئومورفولوژی ساحلیپانزدهمین همایش صنایع دریایی1392
42دریافت فایل PDF مقالهویژگیهای زیست بوم و جغرافیای جانوری ماهیان خلیج فارسسومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس1394
43دریافت فایل PDF مقالهمدل تغییر تراکم کلروفیلa بابکارگیری رگراسیون خطی گام به گام GLM در آبهای استان بوشهر ( خلیج فارس)سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس1394
44دریافت فایل PDF مقالهتنوع گونه ای و طبقه بندی زیستگاهی ماهیان خلیج فارسدومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1395
45دریافت فایل PDF مقالهنگرشی بر نظریه جدید جغرافیای زیستی و تنوع گونه ای ماهیان بوم زاد خلیج فارسچهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی1395
46دریافت فایل PDF مقالهتیپ بندی اکولوژیک و درجه حساسیت- آسیب پذیری زیستگاه های جنگلی مانگرو ایران (خلیج فارس و دریای عمان)اولین همایش ملی شورورزی1396
47دریافت فایل PDF مقالهردیابی و پایش اثرات ناشی از تغییر اقلیم بر ذخایر ماهیان دریایی براساس شاخص های اکولوژیکهمایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی1397
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم و تغییرات اکولوژیک زیستگاه های جزیره ای خلیج فارس و تنگه هرمزهمایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی1397
49دریافت فایل PDF مقالهCapoeta buhsei Kessler, 1877 تنها گونه بومزاد دریاچه چیتگرکنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران1397
50دریافت فایل PDF مقالهبزماهی راندال Upeneus randalli (سوف ماهی شکلان، بزماهیان) در خلیج فارسکنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران1397
51دریافت فایل PDF مقالهپیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر ساختار زیستگاهی و تنوع گونه ای ماهیان آبسنگ های مرجانی در بوم سازگان های جزیره ای خلیج فارساولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)1397
52دریافت فایل PDF مقالهتغییر اقلیم و چالش های مدیریت بهره وری از منابع آبی و توسعه آبزی پروریهمایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب1397
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم و افزایش سطح آب دریا بر صنعت پرورش میگو جنوب کشورچهارمین همایش ملی میگوی ایران1397
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای تنوع زیستی مارماهیان رنگین نواری (Muraenidae) و مارماهیان تیزدندان (Muraenesocidae) آب های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان موجود در موزه های ایراندومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
55دریافت فایل PDF مقالهاولین گزارش ثبت و شناسایی خانواده های مارماهیان حلق بریده (Synaphobranchidae) و دهان اردک مارماهیان (Nettastomatidae) از راسته مارماهی شکلان آبهای ایرانی خلیج فارس و دریای عمان موجود در موزه های ایراندومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
56دریافت فایل PDF مقالهماهیان مهاجم آب شیرین ایران: تنوع، اثرات زیست محیطی و مدیریتدومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
57دریافت فایل PDF مقالهبازنگری و اصلاح تاکسونومی ماهیان استخوانی دریایی موزه ملی تاریخ طبیعی ایران (خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر)دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 699 بار

نمودار تولید سالانه مقالات فریدون عوفی

تماس با فریدون عوفی


به اشتراک گذاری صفحه فریدون عوفی

پشتیبانی