آقای دکتر ایرج تیموری

Dr. Iraj Teymuri

استادیار دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183567)

20
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی