آقای دکتر حسن محمودزاده

Dr. Hassan Mahmoudzadeh

دانشیار دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (230404)

46
70
19
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی