تأثیر فضای سبز در کاهش آلودگی هوا (مطالعه موردی: محدوده منطقه 8 شهرداری تبریز)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 648

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE05_025

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1399

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین معضلات زیست محیطی شهر تبریز آلودگی هوا به خصوص در محدوده مرکزي (شهرداري منطقه 8تبریز) آن است. گسترش فضاي سبز به عنوان یکی از راه هاي کنترل و بهبود هواي شهر مطرح می باشد. فضاي سبز باکاهش دما، افزایش رطوبت، کاهش پدیده جزیی حرارتی و همچنین کاهش رواناب می تواند در پایداري محیط زیستشهري، کاهش آلودگی و از بین بردن اثرات نامطلوب آلاینده ها موثر باشد. بسیاري از کشورهایی که آلودگی هواي زیاديدارند، بخشی از این آلودگی را با گسترش فضاي سبز کنترل کرده و کاهش می دهند ما نیز در این مقاله می کوشیم بهاهمیت و نقش فضاي سبز در کاهش آلودگی هوا در محدوده مرکزي شهر تبریز (منطقه 8 شهرداري) بپردازیم.

نویسندگان

حسن محمودزاده

دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

امیر دهقان

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

محمد حنیفی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز