آقای دکتر عبدالرضا فرجی راد

Dr. Abdul Reza Farajie Rad,

دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179622)

14
47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی