آقای دکتر روح الله سوری

Dr. Rouhollah Souri

استادیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (268338)

4
19
2
3
11
6
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

 • سوری، روح الله، «سنجه های سه گانه شهود در عرفان اسلامی و نقش آنها در جهت دهی به پیدایش و تفسیر شهود»، یازدهمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر، ساری (1402)
 • سوری، روح الله، «نقش تصورهای فلسفی در تصدیق و تکذیب باورهای دینی»، دهمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر، تهران (1401)
 • سوری، روح الله، «نقش امام خمینی در گسترش عرفان اسلامی»، همایش بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، قم (1396)
 • سوری، روح الله، «نقد و بررسی مکتب تفکیک»، بیستمین همایش ملی حکیم ملاصدرا، تهران (1395)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب نقش شیعه در گسترش اخلاق، تربیت و عرفان (امام علی بن ابی طالب (ع)) - 1400 - فارسی
 • کتاب چیستی و پیوند قرآن، عرفان و برهان (پژوهشکده ادیب فقه جواهری، قم) - 1398 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم1392-تاکنون
 • حوزوی فقه و اصول (سطح4) حوزه علمیه قم1388-تاکنون
 • حوزوی فلسفه اسلامی (سطح3) حوزه علمیه قم1385-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در تدریس علوم عقلی (فلسفه، عرفان و کلام) در مرکز تخصصی فلسفه اسلامی حوزه قم (1389-1396)
 • سابقه تدریس در تدریس علوم عقلی (فلسفه، عرفان و کلام) در دانشگاه المصطفی (1394-1399)
 • سابقه تدریس در تدریس علوم عقلی (خداشناسی فلسفی)، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (1388-1396)
 • سابقه تدریس در تدریس علوم عقلی (فلسفه و کلام)، حوزه قم، سطح 1 (1389-1394)
 • سابقه تدریس در تدریس علوم عقلی (فلسفه، عرفان و کلام)، حوزه قم، سطح3 (1393-تاکنون)
 • سابقه تدریس در تدریس مبانی نظری اسلام، دانشگاه علم و صنعت ایران (1394-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در استادیار فلسفه دانشگاه خوارزمی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرگروه فلسفه پژوهشگاه معارج (بنیاد بین المللی اسراء) (1396-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در سردبیر مجله علمی ترویجی نسیم خرد (1390-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در هیئت تحریریه مجله علمی ترویجی نسیم خرد (1390-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت پژوهش، مرکز تخصصی فلسفه اسلامی حوزه قم (1397-1398)

جوایز و افتخارات

 • برگزیده طرح حمایت از استادیاران جوان (طرح دکتر کاظمی آشتیانی) از بنیاد ملی نخبگان (1401)
 • دانش آموخته برتر، بنیاد ملی نخبگان (1399)
 • شایسته تحسین (رتبه سوم)، همایش ملی کتاب سال حوزه، دوره 22 (1399)
 • دریافت جایزه "نظام وظیفه تخصصی" از بنیاد ملی نخبگان (1397)
 • شایسته تحسین (رتبه سوم)، همایش ملی کتاب سال حوزه، دوره 19 (1396)
 • برگزیده رتبه سوم، جشنواره مقالات علامه حلی استان قم (1396)

سایر موارد

 • پروژه پژوهشی «خداشناسی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی»، بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، پژوهشکده معارج، از 1395 تا 1397
 • پروژه پژوهشی «نقد و بررسی کتابهای درسی دبیرستان؛ منطق، فلسفه، جامعه شناسی»، وزارت آموزش و پرورش و معاونت تبلیغ حوزه قم، 1385
 • پروژه پژوهشی «جمع آوری داستان های اخلاقی عرفانی»، صدا و سیمای قم، 1386
 • پروژه پژوهشی «روش شناسی نظریه پردازی های صدرالمتالهین در حکمت متعالیه»، دفتر کرسی های نظریه پردازی (دانشگاه عالی دفاع ملی)، 1399.