دوفصلنامه تربیت اسلامی

Biquartely Journal of Islamic Education

دوفصلنامه علمی پژوهشی «تربیت اسلامی» به عنوان نخستین نشریه علمی پژوهشی در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی در ایران، اقدام کرده تا بتواند مسائل و مشکلات موجود در این زمینه را با کمک متخصصان و پژوهشگران این رشته بررسی و زمینه را برای رشد و شکوفایی تربیت اسلامی در کشور فراهم آورد. مجله علمی پژوهشی تربیت اسلامی از سال ۱۳۸۴ با انتشار اولین شماره، فعالیت خود را آغاز نموده است. این دو فصلنامه با داوری بسته و دسترسی آزاد و آسان، آخرین یافته های پژوهشی را در یک مجموعه تخصصی و علمی پژوهشی در حوزه تربیت اسلامی به منظور بازتاب فعالیت علمی علاقمندان در دو نسخه چاپی و آنلاین در اختیار آنان قرار می دهد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات