آقای دکتر اصغر منتظرالقائم

Dr. Asghar Montazerolghaem

استاد تمام، گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180868)

10
77
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی