آقای دکتر ابوالحسن فیاض انوش

Dr. Abolhassan Fayyaz

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402146)

2
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی