مطالعات تاریخی جهان اسلام

Historical Studies of the Islamic World

نشریه «مطالعات تاریخی جهان اسلام» بر اساس آیین‌نامه جدید نشریات علمی وزارت علوم مصوب۰۹/ ۰۲ /۱۳۹۸ در ارزیابی سال ۱۳۹۹ موفق به کسب رتبه «ب» شده است. 

فصلنامه علمی مطالعات تاریخی جهان اسلام بر اساس نامه شماره ۶۳۶۹۲/ ۱۸/ ۳ دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ ۲۱/ ۰۳/ ۱۳۹۳ از شماره اول به درجه علمی - پژوهشی ارتقا یافته است.
مجله علمی  مطالعات تاریخی جهان اسلام به منظور توسعه سرمایه پژوهشی و با هدف ارتقاء جایگاه و تعمیق مطالعات تاریخ اسلام به‌ویژه در خصوص مسائل بنیادین و معاصر کشورهای مسلمان و ارائه راه‌حل برای آنان با رویکرد اسلامی _ تاریخی منتشر می‌شود. از این رو مجله از مقالاتی استقبال می‌کند که به موضوعات تاریخ جهان اسلام بپردازد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)