آقای مهدی ایزدی

Mahdi Izadi

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182114)

44
42
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی