آقای دکتر مرتضی قاسمی حامد

Dr. Morteza Ghasemi Hamed

استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (105394)

2
20
2
3
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب درس‌هایی از زندگی پیامبران اولوالعزم (ماشی) - 1389 - فارسی
  • کتاب از فرش تا عرش (پژوهشی در زندگی حضرت یوسف علیه السلام) (جاهدی) - 1385 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در دانشگاه افسری امام علی(ع) - تهران (1392-1395)
  • سابقه تدریس در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - تهران (1393-1394)
  • سابقه تدریس در دانشگاه مذاهب اسلامی - تهران (1393-تاکنون)