خانم دکتر بهناز مهاجران

Dr. Behnaz Mohajeran

دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369644)

79
47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی