خانم دکتر مینا صدری

Dr. Mina Sadri

عضو هیئت علمی دانشکده های هنری دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (408387)

10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی