خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 690
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 18
رتبه علمی در کل کشور: 319
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 18
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 16 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بررسی معرفت شناسی مکتب مدیریت روابط انسانی از منظر قرآن کریم نوشته عبد الله توکلیالزامات، اصول و روش های اخلاقی و آموزشی شاگردپروری از دیدگاه امام صادق (ع) نوشته محمدرضا هدایت پناهچالش های تربیت جنسی دانش آموزان و آثار سوء آن از دیدگاه آیات و روایات نوشته علی حسینی زادهبررسی نفوذ فاوا در ساختار خانواده معاصر نوشته مجید کافیامکان سنجی مسئول دانستن بیت المال در پرداخت خسارات جسمی وارده از ناحیه افراد فاقد قصد فعل نوشته حسین هوشمند فیروز آبادیرفتارشناسی مردم مدینه در مواجهه با سیاست های معاویه نوشته حسین حسینیان مقدمسطحی نگری سلفیه معاصر در تفسیر متون دینی و پیامدهای اجتماعی آن نوشته علی فتحیمطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تاکید بر حکم حیله نوشته مصطفی دانش پژوهمطالعه تطبیقی دخالت آراء عمومی در گزینش قضات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی نوشته سید جواد ورعیواکاوی و طبقه بندی مسائل دیپلماسی شهری در مشهد الرضا (علیه السلام) نوشته ادریس راموزبررسی اهداف تربیت سیاسی در قرآن، با تاکید برمبانی و اصول تربیتی نوشته محمد داودی و مهدی فاضلی دهکردیاصول روشی تربیت مقایسه ای در آموزه های قرآنی نوشته سید علی حسینی زادهتدوین مدل مفهومی خرد براساس منابع اسلامی: تحلیل داده بنیاد نوشته علی بیاتمدل مفهومی اضطراب مرگ براساس متون دینی نوشته فاطمه غنوی و محمدصادق شجاعیتدوین مدل مفهومی مرکزیت بخشی نابهنجار به خود در منابع اسلامی نوشته مجتبی حافظیتاثیر مداخله چندبعدی معنوی بر کورتیزول بزاقی، آشفتگی‎های روان شناختی و ادراک بیماری پس از جراحی بای‎پس عروق نوشته مسعود جان بزرگیالگوی مفهومی انگیزش قرآن بنیان (تحلیل محتوای کیفی) نوشته محمد کاویانیمرور نظام‎مند و متاسنتز مطالعات مربوط به چرایی مکتب روان‎شناسی اسلامی نوشته محمدرضا سالاریمطالعه انتقادی نظریه های غربی قانون طبیعی در آخرین مرحله احیای آن در دوره پساتجدد نوشته محمد حسین طالبیتحلیل انتقادی عوامل شکل گیری نظریه تفسیر ادبی امین الخولی نوشته سیدمحمود طیب حسینی

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاکنون 1 کنفرانس توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاکنون 6 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: