خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 398
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 428
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 46
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 14 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 14 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

بررسی رابطه دین و اخلاق از منظر سم هریس نوشته مرتضی فقیهی فاضل و یوسف دانشور نیلومقایسه فقهی تسری تغلیظ دیه به ارش از منظر فقه امامیه و اهل سنت نوشته احد امیدیانقلاب اسلامی ایران؛ تاثیر مدیریت جهادی و رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان در سازمان ها ( مطالعه موردی: سازمان های دولتی استان چهارمحال وبختیاری) نوشته مرتضی آقا تهرانیفراباشندگی یا فروباشندگی خدا در رابطه الهیاتی خدا – انسان از منظر اسناد شورای واتیکانی دوم نوشته مرتضی صانعیبررسی نظریه شهید صدر درباره مشروعیت حکومت اسلامی نوشته جعفر امینیالگوی فرهنگ سازی رفتار اقتصادی−اجتماعی انفاق در رویکرد قرآنی نوشته عبدالخالق کریمیشیوه های تربیت یادگیری اکتشافی در حوزه احکام حقوقی از منظر قرآن کریم نوشته سید محمد رضا موسوی نسبطراحی بسته تعدیل کمال گرایی نسبت به همسر با رویکرد شناختی رفتاری با تاکید بر منابع اسلامی نوشته مجتبی فرهوشفهم الگوی رفتاری تصمیم گیری استراتژیک در سازمان های حوزوی نوشته محسن منطقیجستاری در مقایسه ی میان ادله ی بقا و خلود نفس نزد افلاطون و متفکران مسلمان نوشته مجتبی مصباحعرفان در ایران: جایگاه عرفان و تصوف و تعلیم و ترویج آن در ایران معاصر نوشته محمد فنایی اشکوریساخت پرسشنامه اولیه موفقیت امام جماعت براساس منابع اسلامی نوشته رحیم میردریکوندی و محمدرضا احمدینسبت عدالت و حقوق بشر در مکاتب فلسفه حقوق نوشته محمد ناطقینسبت دین و فرهنگ، بر اساس سه گانه تعریف، خاستگاه و قلمرو نوشته عبدالله زکیبررسی فقهی خواستگاری مخطوبه از منظر فریقین نوشته اسماعیل چراغی کوتیانیمولفه های سلامت جنسی همسران مبتنی بر منابع اسلامی نوشته محمد رضا احمدیبازاندیشی در ایجاد تمدن نوین اسلامی از طریق فرا ترکیب پژوهش های پیاده روی اربعین نوشته ابراهیم عباس پورنسبی انگاری ارزش ها و گرایش های درباره خود نوشته محمد لگنهاوسنبررسی نظریه مشروعیت «قهر و غلبه» و ادله آن در کلام سیاسی اشاعره نوشته صفدر الهی رادنقش تعدیل کننده جهت گیری مذهبی در رابطه بین سبک های دلبستگی و تعهد زناشویی نوشته حسین رضائیان بیلندی

کنفرانسهای برگزار شده موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

تاکنون 1 کنفرانس توسط موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به صورت زیر است: