آقای دکتر ابوالفضل ساجدی

Dr. abolfazl sajedi

استاد فلسفه دین موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (191538)

8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران