کتاب شخصیت در بزرگسالی

شناسه ملی سند علمی: R-1177092
تاریخ درج در سایت: 23 فروردین 1400
سال انتشار: 1398
تعداد صفحه: 352
زبان: فارسی
دسته بندی علمی:
مشاهده: 980

نسخه کامل کتاب منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

شخصیت چگونه شکل می گیرد؟ آیا ویژگیهای شخصیت ثابت میماند؟ از چه سنی شخصیت تغییر نمیکند؟ آیا دردوران بزرگسالی ما از ثبات شخصیت برخورداریم یا همچنان دستخوش تغییر هستیم؟ کتاب حاضر از دو مولف و محقق برجسته که نظریه پنج عاملی شخصیت را گسترش دادند، ترجمه شده است. این اثر را باید در نوع خود منحصر به فرد دانست و در پاسخگویی به سوالهای اساسی شخصیت و تحولات آن خواننده را مستغنی می کند.