آقای دکتر سید جواد ورعی

Dr. SeyedJavad Varai

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368047)

18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی