آقای دکتر خدابخش احمدی

Dr. Khodabakhsh Ahmadi

استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (363597)

15
124
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی