آقای دکتر جواد خدادادی سنگده

Dr. javad khodadi

استادیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (432671)

7
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی