آقای دکتر مراد یاری دهنوی

Dr. Morad Yaridehnavi

استادیار گروه علوم تربیتی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (458811)

8
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی