ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمود سعیدی رضوانی

Mahmoud Saidi Rezvani

دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181046)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمود سعیدی رضوانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه فردوسی مشهد
هیات تحریریهپژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت

مقالات محمود سعیدی رضوانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتجارب جهانی و ملی دوره های علمی - کاربردی در زمینه اشتغالزاییاولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور1382
2دریافت فایل PDF مقالهتاملی بر الگوی مناسب برنامه ریزی درسی برای ایجاد اشتغالاولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور1382
3دریافت فایل PDF مقالهتحلیل سرنوشت شغلی دانش آموختگان رشته مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدکنفرانس آموزش مهندسی در 14041388
4دریافت فایل PDF مقالهنگرش به خواندن دانش آموزان دوره ابتدایی: بررسی تفاوت حسب جنسیت ، طبقه بندی اقتصادی، اجتماعی و پایه تحصیلیهمایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری1388
5دریافت فایل PDF مقالهیادگیری مادام العمر ؛هوش هیجانی و ارزشیابی توصیفیهمایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری1388
6دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی نیازهای اموزشی اعضای شوراهای شهری استان خراسان رضویدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری1389
7دریافت فایل PDF مقالهنگاهی به برنامه درسی تربیت جنسی در نظام تعلیم و تربیت با تاکید بر دو عنصر هدف و محتواهمایش خانواده و تربیت جنسی1394
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی نگرش و کنش والدین به تربیت جنسی فرزندانهمایش خانواده و تربیت جنسی1394
9دریافت فایل PDF مقالهدر جستجوی پیامهای مؤثر بر خویشتنداری جنسی دانشآموزان پسر مقطع متوسطههمایش خانواده و تربیت جنسی1394
10دریافت فایل PDF مقالهمحیط کاری: حلقه مفقوده در اثربخشی آموزشهای سازمانیدومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1394
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به آینده شغلینهمین کنگره پیشگامان پیشرفت1395
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به هماهنگی دانشگاه بابازار کارنهمین کنگره پیشگامان پیشرفت1395
13دریافت فایل PDF مقالهجستاری در تعریف ها و برداشت های صاحب نظران از مفهوم تربیت دینیکنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی1395
14دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی معلمانچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1395
15دریافت فایل PDF مقالهتبیین جایگاه اخلاق حرفه ای در تدریس دروس معارف اسلامی دانشگاههاهمایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)1395
16دریافت فایل PDF مقالهخصیصه های عناصر برنامه درسی در رویکرد گفتمان سازانه با تاکید بر آموزه های انقلاب اسلامی ایراناولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران1395
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش و جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتیکنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی1396
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه هوش معنوی وهویت دینی با کیفیت زندگی در دانشجویانسومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولفه ها، مسائل و مشکلات فرهنگی، باتوجه به سند ملی راهنمای برنامه ی درسی دین و زندگی دوره متوسطهاولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب ­های اجتماعی1397

مقالات محمود سعیدی رضوانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثربخشی روش های تدریس بحث گروهی وسخنرانی بر میزان یادگیری و رضایت دانش آموزان ازتدریس، در درس دین و زندگیفصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1392
2دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربست الگوی جاناسن در یادگیری مبتنی بر مسأله بر نگرش، رضایت و یادگیری در برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمانفصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1392
3دریافت فایل PDF مقالهعوامل فرهنگی مؤثر بر تدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهدفصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1393
4دریافت فایل PDF مقالهتاملی در باب شان الگو در قلمرو طراحی برنامه درسیپژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت1394
5دریافت فایل PDF مقالهتبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف گراپژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت1395
6دریافت فایل PDF مقالهپویش الزام های تحولی تعاملی در آموزش دانش آموزان با آسیب شنوایی : پژوهش موردیفصلنامه روانشناسی افراد استثنایی1396
7دریافت فایل PDF مقالهمیزان پاسخگویی برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه وپیش دانشگاهی به نیازهای شناختی دانش آموزانفصلنامه اندازه گیری تربیتی1394
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزه های انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامیدوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی1395
9دریافت فایل PDF مقالهنگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارایه الگوی آماری ‐ احتمالی برای جامعه آماریدوفصلنامه تربیت اسلامی1389
10دریافت فایل PDF مقالهکاربرد زیباگرایی و هنر در تربیت دینیدوفصلنامه تربیت اسلامی1391
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برون داد تربیتی هییت های مذهبی (مورد: شهر مشهد)دوفصلنامه تربیت اسلامی1393
12دریافت فایل PDF مقالهعدم انطباق روش تدریس دبیران درس دین و زندگی پایه ی سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریسدوفصلنامه تربیت اسلامی1394
13دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن داری جنسی دانش آموزان (براساس منابع و دیدگاههای دانش آموزان)دوفصلنامه تربیت اسلامی1398
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد مدیران آموزشی بم در زلزله سال 1382فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران1398
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل محتوای برنامه درسی درس علوم تجربی دوره ابتدایی از منظر توجه به مولفه های محیط زیستفصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1398
16دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر وضعیت برنامه درسی اجرا شده ریاضیات پایه چهارم ابتداییفصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1396
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب ویژگی های دبیران دین و زندگی از دیدگاه دانش آموزاندوفصلنامه تربیت اسلامی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 145 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمود سعیدی رضوانی

تماس با محمود سعیدی رضوانی


به اشتراک گذاری صفحه محمود سعیدی رضوانی

پشتیبانی