خانم دکتر آرزو پایدارفرد

Dr. Arezo Paydarfard

استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (300174)

27
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی