آقای دکتر بابک شمشیری

Dr. Babak Shamshiri

دانشگاه شیراز،علوم تربیتی روانشناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178229)

29
54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی