آقای دکتر سیدعبدالوهاب سماوی

Dr. Seyed Abdolvahab Samavi

دانشیار دانشگاه هرمزگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186622)

25
20

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی