آقای دکتر علیرضا علی احمدی

Dr. alireza ali ahmadi

استاد، دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180066)

65
46
1
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی