آقای دکتر احمد ماکوئی

Dr. Ahmad Makoui

عضو گروه تولیدصنعتی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183686)

78
34
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی