خانم دکتر فرناز برزین پور

Dr. Farnaz Barzinpour

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (473479)

58
14
49

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی