ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای حسین علی احمدی

Hosein Aliahmadi

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180067)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی حسین علی احمدی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات حسین علی احمدی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مراحل شناخت اسلامی بر علوم زیستی بررسی میدانی کاربرد مراحل شناخت بر دسته بندی رویکرد و مباحث زیست شناسیدومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1394
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش شناخت شناسی در مبانی مهندسی معماریسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
3دریافت فایل PDF مقالهتولید علم در علوم تصمیم گیری و دانش مدیریت کاربرد علم کلام در تولید داانش رفتاری و مدیریت اسلامیچهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1394
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحلیلی تاثیر کاربردی مولفه های جهان بینی توحیدی در مدیریت تکنولوژیچهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1394
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دین بر کارآفرینی در ایران (بررسی میدانی تحلیل و کاربرد استانداردهای علوم دستوری اسلام در رشته کارآفرینی)چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1394
6دریافت فایل PDF مقالهآینده نگری تحول بنیادی در علوم تصمیم - بررسی کاربرد شناخت جهان بینی اسلامی در مدیریت تکنولوژیچهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1394
7دریافت فایل PDF مقالهکشف اصول و قواعد حل تعارض ملی و بین المللی در مدیریت استراتژیک ازاسناد حقوقی (بر شماری پاره ای از قواعد مدیریت استراتژیک در حقوق اساسی ایران)چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1394
8دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مشخصات جهان بینی اسلامی در مدیریت مالیچهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1394
9دریافت فایل PDF مقالهاستاندارد هایتولید در اقتصاد مقاومتی - استخراج، تبیین و تطبیق شاخصهای تولید ملی در ایران با استفاده از سیاستهای ابلاغی و اصول حقوقی اساسی جمهوری اسلامیچهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1394
10دریافت فایل PDF مقالهحقوق مالکیت فکری برای توسعه نوآوری و سرمایه فکریکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی1394
11دریافت فایل PDF مقالهارائه مدلی مفهومی جهت کشف مدلهای تئوری پردازی بمنظور تولید علوم مدیریت اسلامی در کشور ایراندومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت1394
12دریافت فایل PDF مقالهمبانی و اصول مدیریت اسلامی در توسعه کارآفرینیششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1395
13دریافت فایل PDF مقالهتوسعه کارآفرینی در سازمان های دولتی ایرانششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1395
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعه میدانی روش های دستیابی به اصول کلان طراحی و معماری معنویت در محیط زیست ارمانشهر مبتنی بر فرمایشات پیامبر اعظم(ص)کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحلیلی سیاست های قانونی و ابلاغی زیست بوم، صنعت و اقتصاد سبز در جمهوری اسلامی ایران- رویکردآسیب شناسیکنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی میدانی تحلیل و کاربرد برخی استانداردهای شناخت شناسی درمهندسی معماری (مطالعه موردی تاثیر کمی کیفی مشخصات شناخت در اثار قلمی شهید مطهری)کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نظریه معرفت بر مهندسی محیط زیست (بررسی میدانی کاربرد نظریه و انواع شناخت در اسلام بر مهندسی محیط زیست انسان در ایران)کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیرات کیفی شناخت در اسلام بر مهندسی شهرسازی در ایرانکنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
19دریافت فایل PDF مقالهرابطه مدیریت ایجاد کارآفرینی با سرعت در کار بررسی تحلیلی و میدانی اثر سرعت در اجرای کار خیر بر ایجاد کسب و کار جدیداولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
20دریافت فایل PDF مقالهمدل ارزشی انسان ناشی از ترکیب مزجی و معتدل نور و روحاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحلیلی اثر مشورت مدیران با کارکنان بر کارآفرینی سازمانیاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
22دریافت فایل PDF مقالهفرمول های ادارهی مالکیت در شرکت های دانش بنیان ایران، از منظر اسناد بالادستی و قواعد فقه اسلاماولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
23دریافت فایل PDF مقالهقواعد ممنوعه در کارآفرینی اسلامیاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
24دریافت فایل PDF مقالهکاربرد احکام و قواعد فقهی در مهندسی بهره وری سامانه های یکپارچهاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
25دریافت فایل PDF مقالهروش و معیار تصمیم گیری در تعیین مسیول پرداخت خسارت ناشی از تسبیب از منظرقواعد فقه اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیاست های محیط زیست در اسلام و جمهوری اسلامی ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
27دریافت فایل PDF مقالهاصول و قواعد ارزشی حاکم بر مدیریت سازمان های مالی دولتی در جمهوری اسلامی ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحلیلی تعاریف، ماهیت و مبانی فرهنگاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
29دریافت فایل PDF مقالهروش توسعه مفاهیم مدیریتی در اسلام بررسی تحلیلی و کار برد میدانی روش توسعه قاعده تنزیل در مدیریت مجازی و تجارت الکترونیک ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
30دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اسلام بر مدیریت اجرایی در ایران Iranian Islamic MBAاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
31دریافت فایل PDF مقالهآینده نگاری نقش توکل به خدا بر کارآفرینی در محیط کار مبهم با اقتصاد ناپایداراولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
32دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فقه اسلام و قواعد آن بر کارآفرینی در ایران بررسی تحلیلی و کاربرد میدانی احکام مکاسب محرمه و قواعد فقه اسلام در قراردادهای کسب و کار ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
33دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش اجتهاد در مدیریت و حقوق بررسی تحلیلی و کاربرد میدانی برخی نظریات روشمند در مدیریت و حقوقاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
34دریافت فایل PDF مقالهمدیریت موانع کسب و کار در ایران بررسی تحلیلی و میدانی آثار عذر موجه بر مدیریت اموال و قراردادهای کسب و کار از منظر فقه اسلاماولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
35دریافت فایل PDF مقالهقواعد اسلامی بازپرداخت بدهی بانکی بررسی انتقادی دیدگاه پرداخت جریمه تاخیر اقساط معوق با تکیه بر قواعد فقهی و استمهال بازپرداخت در بانکداری جمهوری اسلامی ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
36دریافت فایل PDF مقالهتحول در رویکرد مدیریت کلان و کشورداری از سبک مدیریت توام با مالکیت دولت به سبک سیاست گذاری دولت و خصوصی سازی مالکیت در جمهوری اسلامی ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
37دریافت فایل PDF مقالهمدیریت ورزش؛ بررسی استانداردهای اماکن ورزشی در ایران با تکیهبر اسناد بالادستی و قواعد فقه اسلاماولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
38دریافت فایل PDF مقالهطراحی استاندارد اسلامی برای ارزیابی کیفیت شرکت - مطالعه موردی: شرکتهای رایانه ای ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
39دریافت فایل PDF مقالهاستانداردهای اسلامی مدیریت بر نگاه به نامحرمان غیر همجنس در محیط های آموزش عالی ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی انتقادی ماهیت، شرایط و احکام تشکیل قراردادهای تجهیز منابع پولی و اعطای تسهیلات بانکی درجمهوری اسلامی ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی تحلیل و کاربرد میدانی قواعد فقه با اصول کلی حقوقی در مجازات تعزیری ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
42دریافت فایل PDF مقالهپیوند علوم اسلامی با مدیریت پیشرفت در ایران روش تولید مفاهیم مدیریت پیشرفت از علوم اسلامیاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
43دریافت فایل PDF مقالهزمان پذیرش و قلمرو کاربرد میدانی قاعده توبه در فقه اسلامی با تکیه بر آیین دادرسیاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
44دریافت فایل PDF مقالهمدیریت خانواده در اسلام ریاست خانواده و مدیریت روابط زوجین در جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر تحلیل مضمون قاعده الرجال قوامون علی النساءاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
45دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و کاربرد قواعد فقه اسلام در تعزیراتاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
46دریافت فایل PDF مقالهمدیریت پلیس قضایی در جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی تکالیف و مسیولیت نیروی انتظامی در جایگاه ضابط قضایی از منظر قواعد فقه اسلام و حقوق ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
47دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فرمول های ارزشی در صنعت حمل و نقل درون شهری مسافر با رویکرد اسلامی مطالعه موردی: اصول و مبانی دینی و حرفه ای فعالیت یک تاکسیران در کلان شهر تهراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
48دریافت فایل PDF مقالهThe Impact of Foundations of Islamic Epistemology on the Architectureاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
49دریافت فایل PDF مقالهمدیریت فقهی برخورد با جرایم علیه رهبران دینی بررسی تحلیلی ماهیت ، احکام و قلمرو قواعد فقهی حاکم بر مدیریت برخورد با توهین و سب رهبران اسلاماولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
50دریافت فایل PDF مقالهآثار حذف معیار ارزش بودن پول در اقتصاد بررسی تحلیلی و میدانی تاثیر حذف نقش ذخیره و معیار ارزش اقتصادی بودن پول، بر مدیریت و حسابداری، با تاکید بر اقتصاد اسلامیاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
51دریافت فایل PDF مقالهنظریه پردازی برای کشف قلمرو و میزان مجازات درتکرار بیش از یکبار در فقه اسلام و حقوق ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
52دریافت فایل PDF مقالهدفاع مشروع در اسلام تحلیل مبانی، شرایط، آثار و گونه شناسی قاعده دفاع مشروع در فقه اسلام و حقوق ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحلیلی نظرات فقهی تجدیدنظر آراء و نقص احکام دادگاههای دادگستری در فقه اسلام و حقوق ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
54دریافت فایل PDF مقالهرویکرد تولید تکنیک حمل و نقل پاک با نگاه به آینده در متون اسلامی بررسی ویژگی های تکنیکی دوران ظهور امام عصر (ع) برای تولید تکنیک بومی حمل و نقل در جمهوری اسلامی ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
55دریافت فایل PDF مقالهمدیریت اجرای قرارداد، با ناتوانی در تحویل موضوع قراردادهای فروش کالا و یا ارایه خدمات،از منظر فقه اسلام و حقوق ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
56دریافت فایل PDF مقالهاستانداردهای واردات صنایع دارویی به ایران، رویکرد اسلامیاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی برخی از قواعد فقهی اهل البیت (ع) بر اموال منقول با تکیه بر ایران چکاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحلیلی و کاربرد میدانی قاعده علم قاضی در مدیریت قضایی دادگاه های جمهوری اسلامی ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
59دریافت فایل PDF مقالهمدیریت مشتری مداری در اسلام بررسی تحلیلی و کاربرد میدانی اصول، مبانی مشتری مداری از منظر مدیریت و فقه اسلامیاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
60دریافت فایل PDF مقالهماهیت و مستندات مولفه های قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
61دریافت فایل PDF مقالهحقوق اداری نرم در گفتمان انقلاب اسلامی طراحی و مهندسی سیاست ها ، روش ها و ساختارهای نرم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
62دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قدرت نرم در پیشرفت انقلاب اسلامی ماهیت، مراتب و کاربرد قدرت نرم اسلامی در پیشرفت و تعالی مطلوب جمهوری اسلامی ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
63دریافت فایل PDF مقالهدرآمدی بر مدیریت ریسک منابع انسانی در پرتو مدیریت جهادی و قواعد فقهیاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
64دریافت فایل PDF مقالهاستخراج موانع و قوانین طراحی سامانه الکترونیکی ارتباطی صنعت و دانشگاهها در ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
65دریافت فایل PDF مقالهمبنای ارزش در اسلام بررسی مبنای دینی تقدم ارزش های اسلامی ایرانی پیشرفت، با تکیه بر ترکیب انسان الگو از نور و روحاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
66دریافت فایل PDF مقالهمدیریت استعداد چشم اندازی جدید در مدیریت منابع انسانی، با تکیه بر دیدگاه اسلام و اسناد بالا دستی ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی شرکتهای دانش بنیان با تاکید اسلام بر دانشاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
68دریافت فایل PDF مقالهچالشهای فرهنگی و مدیریتی کسب وکارهای کوچک در ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
69دریافت فایل PDF مقالهکاربرد قواعد فقهی در کارآفرینی با تکیه بر کاربرد قدرت نرماولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آموزههای دینی بر مدیریت احساسات و رفع پریشانی روانی کارکناناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
71دریافت فایل PDF مقالهکارآفرینی اسلامی؛ موانع و چالش ها، فرصت ها و راهکارهااولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
72دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی شایستگی های مدیریت پروژه با رویکردی مبتنی برمعیارهای ارزشیاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
73دریافت فایل PDF مقالهقواعد عمومی نیابت فرمول های شرعی اعمال نیابت قراردادی و قانونی در جمهوری اسلامی ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
74دریافت فایل PDF مقالهقواعد ارزشی در آموزش نیروی انسانیاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
75دریافت فایل PDF مقالهطراحی شاخص بومی اقتصاد مقاومتی در چارچوب نظریه پیچیدگیاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
76دریافت فایل PDF مقالهخوشه بندی سوره های قرآن با تکنیکهای داده کاویاولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
77دریافت فایل PDF مقالهمدیریت منابع انسانی در اسلام بررسی تحلیلی عوامل موثر بر رضایت شغلی منابع انسانی در شرکت های صنعت نفت ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1395
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 202 بار

نمودار تولید سالانه مقالات حسین علی احمدی

تماس با حسین علی احمدی


به اشتراک گذاری صفحه حسین علی احمدی

پشتیبانی