آقای دکتر بهروز مینایی بیدگلی

Dr. Behrooz minaei

استادیار، دانشگاه علم وصنعت، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178268)

233
25
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی