آقای دکتر بهروز مینایی

Dr. Behrooz minaei

استادیار، دانشگاه علم وصنعت، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178268)

111
10
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی