آقای دکتر ناصر مزینی

Dr. Naser Mozayani

هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (218395)

65
8
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی