آقای محمد عبدالهی ازگمی

Mohammad Abdolahi

دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180932)

22
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی