حفظ حریم خصوصی داده های منتشرشده شبکه های اجتماعی مبتنی بر اصلاح ساختار گراف

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 465

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCC10_005

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

شبکه های اجتماعی در سال های اخیر پیشرفت های قابل توجهی داشته اند و به سرعت از راه های گوناگون در حال انتشار هستند.همزمان با این پیشرفتها باید حریم خصوصی موجودیت های شبکه اجتماعی حفظ شود. حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی بهوسیله گمنامی به دست می آید. برای روش ارایه شده در این پژوهش، از ترکیب روش های خوشه بندی ریوس و ساخت بهینه گرافاستفاده شده است. در این پژوهش شبکه های اجتماعی با چندین نوع ارتباط و همچنین یال های حساس بین افراد در نظر گرفته شدهاست و هدف حفظ حریم خصوصی دادههای منتشرشده به وسیله اصلاح گراف با افزودن کمترین تعداد یال است. پس از اعمالگمنامی برای هر k راس گمنام شده، علاوه بر یکسان بودن درجه ریوس، ارتباطات ریوس مذکور نیز باهم یکسان میشوند. همچنین شبکه اجتماعی پس از گمنامی در برابر حملات همسایگی مقاوم می شود. برای این منظور مدلی جهت حفظ حریم خصوصی داده هایمنتشرشده شبکه های اجتماعی ارایه میشود که از یک الگوریتم حریصانه بهره می برد. این الگوریتم با استفاده از اصلاح گراف بهصورت بهینه عمل می کند و از لحاظ پیچیدگی زمانی و حافظه مصرفی کارا است. هدف اصلی در این پژوهش این است که بین حریمخصوصی موجودیت ها، سودمندی داده ها و همچنین هزینه گمنامی توازن بهینه ای به وجود آید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

احسان سرگلزایی

کارشناس ارشد امنیت اطلاعات، مجتمع دانشگاهی فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

محمد عبدالهی ازگمی

استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران