آقای دکتر محمدرضا جاهد مطلق

Dr. Mohammad Reza Jahed Motlagh

دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177300)

64
7
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی