آقای کریم سلحشور

Karim Salahshor

استاد دانشگاه صنعت نفت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183786)

20
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی