آقای دکتر حمیدرضا ایزدبخش

Dr. Hamidreza Izadbakhsh

هئیت علمی دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178580)

34
13
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی