آقای دکتر امیرسامان خیرخواه

Dr. AmirSaman Kheirkhah

دانشگاه بوعلی سینا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (6111)

51
14
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی