خانم دکتر طیبه ماهروزاده

Dr. Tayebeh Mahrouzadeh

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه الزهرا(س)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182616)

5
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی