فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت

Quarterly Journal of research On Issues of Education

  فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت توسط انجمن ایرانی تعلیم و تربیت در حوزه علوم انسانی منتشر می شود.

در انجمن، فعالیت و مباحثات در‌باره نظام‌های آموزشی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و تلاش برای بهترین شاخص، روان‌شناسی تربیتی، فلسفه تعلیم و تربیت، مباحث دین، اقتصاد، برنامه‌ریزی، دولت و خصوصی‌سازی، جامعه‌شناسی تربیتی، مسایل تاریخی، روشی، محتوایی و آموزشی، زیست محیطی، ترجمه و مقاله‌نویسی، واژه‌گزینی علوم تربیتی، ادامه دارد. 

علاقه مندان می توانند مقالات خود را در حوزه علوم انسانی، آموزش و تعلیم و تربیت جهت انتشار ارسال نمایند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات