پژوهشنامه فرهنگی و اجتماعی کودک و نوجوان

Journal of Cultural and social Research of Children and Adolescent

نشریه «پژوهشنامه فرهنگی و اجتماعی کودک و نوجوان» با اتخاذ رویکردی میان رشته ای قصد دارد به منظور تولید ادبیات نظری و تجربی پیرامون مسائل و موضوعات خرد و کلان فرهنگی اجتماعی حوزه کودکان و نوجوانان در کشور اقدام به انتشار یافته ها و مقاله های معتبر علمی پژوهشگران این عرصه نماید. با توجه به وظایف و ماموریت های پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و تکالیف محوله به آن، که به مسئله شناسی، نیازسنجی و انجام پژوهش در پاسخ دهی به نیازها و مسائل موجود جامعه ایران در زمینه پژوهشنامه فرهنگی و اجتماعی معطوف است، این نشریه، به ترویج و تقویت زمینه های تولید نظریه در عرصه های فرهنگی اجتماعی مربوط به کودکان و نوجوانان با رویکرد بومی متمرکز بوده و از مقاله های علمی پژوهشگرانی که به این گونه مطالعات برای «حل مسئله» در حوزه کودکی و نوجوانی علاقه مند هستند، استقبال می کند.

پژوهشنامه فرهنگی و اجتماعی کودک و نوجوان به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پس از اخذ پروانه انتشار به شماره ثبت 92493 از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور دستیابی به جایگاه ممتاز در میان نشریات تخصصی کودکی و نوجوانی با رویکرد مطالعات راهبردی، میان رشته ای و کاربردی به طور مستمر و در قالب فصلنامه در حال انتشار است. فصلنامه مذکور، بر اساس آیین نامه نشریات علمی، مصوب کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از انتشار چهار شماره متوالی، در فرایند ارزیابی نشریات علمی قرار داده خواهد شد.