فصلنامه پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی

Research in social studies education

فصلنامه «پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی» اولین نشریه دانشگاه فرهنگیان است که با همکاری گروه جغرافیا، تاریخ و علوم اجتماعی در پردیس استان البرز و با همکاری و مشارکت سایر پردیس های این دانشگاه منتشر می گردد و در هر شماره موضوعات مرتبط با حوزه مطالعات اجتماعی که در راستای محورهای نشریه می باشد بررسی و منتشر می گردد.

مجوز اولیه نشریه با شماره ۶۰۰/۱۳۵۷۲/۵۰۰۰۰/د، مورخ ۱۳۹۷.۹.۱۲در کمیسیون تخصصی نشر علمی معاونت پژوهش و فناوری به تصویب رسیده است و اولین شماره آن در پاییز ۱۳۹۸ چاپ شد.

بدون تردید موفقیت نشریه در راه اعتلای علمی و انتشار دستاوردهای پژوهشی، مرهون حمایت های مدیر مسئول، تلاش اعضای هیات تحریریه و پژوهشگران عزیزی است که دغدغه مسائل علمی، اجتماعی و بشردوستانه را دارند. از این رو از پژوهشگران، صاحبنظران و علاقمندان حوزه مطالعات اجتماعی، آموزش تاریخ، آموزش جغرافیا و آموزش علوم اجتماعی تقاضا می شود با ارائه مقالات و یافته های علمی خود متناسب با محورهای فصلنامه و همچنین ارایه نظرات و پیشنهادات، در اعتلای حوزه آموزش مطالعات اجتماعی ما را یاری نمایند

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات