دوفصلنامه پژوهش های کیفی در علوم رفتاری

Qualitative research in behavioral sciences

دو فصلنامه پژوهش های کیفی در علوم رفتاری با شماره ۸۷۵۰۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ مجوز دریافت نموده است. دوفصلنامه‌ پژوهش‌ های کیفی در علوم رفتاری علاوه بر پژوهش‌های اصیل کیفی، از مقاله‌هایی که در آن روش‌های پژوهش کیفی بررسی و مقایسه شده و جنبه‌های مفهومی (تجزیه و تحلیل مفهوم)، نظری، روش‌شناسی و دیدگاه‌های اخلاقی در پژوهش‌های کیفی را تحلیل کنند نیز استقبال می‌کند. 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)