فصلنامه مطالعات آموزش علوم ورزشی

The Journal of Research in Sport Sciences Education

فصلنامه مطالعات آموزش علوم ورزشی که به دو صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می شود، پذیرای مقالات حاصل از مطالعات و یافته های پژوهشی اصیل در زمینه دانش های مرتبط با آموزش، روش های نوین آموزش، مدیریت و برنامه ریزی آموزش، کیفیت آموزش و پژوهش، ارزیابی آموزش و ... در حوزه علوم ورزشی است. انتشار و معرفی کاربرد آموزش های نوین و نوآوری های آموزشی در زمینه های رشد و یادگیری حرکتی، فیزیولوژی ورزشی، تغذیه ورزشی، مدیریت ورزشی، آسیب شناسی و تمرینات اصلاحی، بیومکانیک ورزشی، تربیت بدنی تطبیقی، روانشناسی ورزشی و جامعه شناسی ورزشی هدف اصلی این نشریه است.

فصلنامه مطالعات آموزش علوم ورزشی طی مجوز شماره ۹۲۵۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرده است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات