خانم ایراندخت فیاض

Irandokht Fayyaz

استاد،دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181093)

17
31
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی