خانم دکتر ایراندخت فیاض

Dr. Irandokht Fayyaz

استاد،دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181093)

18
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی