آقای دکتر محمدجواد کاملی

Dr. MohammadJavad Kameli

عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی ناجا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (414443)

9
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی