خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,771
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 197
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 9
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

بررسی تعارضات اجتماعی ناشی از سوء آمایش جمعیت در کلانشهرهای ایران نوشته بهمن کارگرتاثیر تمرین هوازی بر بیان پروتئین های Spred-۱،Raf۱ و VEGF بافت قلب در موشهای صحرایی نوشته حمداله هادیمشروعیت عملکرد آمریکا و متحدانش در بحران سوریه از دید: حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری و مسئولیت حمایت نوشته حسین یاراحمدیبررسی تاثیر عملیات روانی برای پیشگیری بحران های اجتماعی در اغتشاشات شهری نوشته سید مصدق موسوی مهرجایگاه شیوه جنگ نامتقارن در دکترین دفاعی ج.ا.ایران درخلیج فارس نوشته همت اله شمولیواکاوی نشانه های دیپلماسی دفاعی در بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نوشته همت اله شمولیبررسی تهدیدات امنیتی اقلیم کردستان عراق بر کردستان ایران نوشته محمد جوانمرد و محمد اسدی فرد و سید محمد زمانیتاثیر تحریم های بین المللی به عنوان فورس ماژور در قراردادهای تجاری ( مطالعه موردی زنجیره تامین مراکز دفاعی ) نوشته رضا بیرانوندتحلیل اخلال گران بازار ارز با استفاده از روش های تحلیل شبکه های اجتماعی و مبتنی بر گراف نوشته حسین سهلانیراهکارهای کاهش خلوت منفی در فضای محلات پرتراکم به منظور رعایت حریم و خلوت اجتماعی با رویکرد افزایش امنیت شهروندان (مطالعه موردی: محله های شمس آباد و کاظم آباد تهران) نوشته بهمن کارگرپیشگیری اجتماعی از جرم در راستای مسئولیتهای حقوق بشری دولتها نوشته وحید یوسفی خلقتاثیر سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی و انتقال دانش با توجه به نقش ظرفیت جذب نوشته حاجیه رجبی فرجادبیانیه ماموریت دانشکده امنیت ملی در نظام آموزشی روزآمد براساس نیازسنجی سطوح راهبردی نوشته اسکندر صفریبررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر توسعه قانون گرایی و سرمایه اجتماعی در استان سمنان نوشته حمیدرضا محمدزاده مهنهبایدها و نبایدهای سن مسئولیت کیفری اطفال نوشته اکبر ورواییاثربخشی درمان شناختی مبتنی برذهن آگاهی برکاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی سربازان نوشته داریوش رحمتیبررسی تطبیقی سیر خدمتی سرمابه انسانی پلیس در کشورهای مختلف (همگن و ناهمگن) (گزینش و استخدام، آموزش ، ارزیابی و سازماندهی ، نگهداشت و بازنشستگی) نوشته عبدالله مجیدی و حمید فاطمی موحدسنجش وضعیت فرسودگی شغلی کارکنان پلیس فاتب نوشته علی بابائیانرابطه بین حسابداری منابع انسانی با بهره وری سازمانی از دیدگاه ذیحسابی ناجا نوشته منصور روضه ایطراحی الگوی انگیزش در کارکنان ناجا (مطالعه موردی: کارکنان رده های تحقیقات کاربردی ناجا) نوشته شعله صالحی و شهامت حسینیان

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: