آقای دکتر محمد طالاری

Dr. Mohammad Talari

دانشگاه حضرت معصومه (س)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (406858)

15
24
5
3
1
24
6
2
2
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • ارائه مدل مدیریت راهبردی بحران های سازمانی (1400)
 • تدوین برنامه عملیاتی اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان (1399)
 • ارائه مدل توسعه گردشگری پساکرونا (1399)
 • برنامه ریزی راهبردی پرتفولیوی کسب و کارهای ساصد (1396)
 • تدوین سند چشم انداز سازمان بنادر و دریانوردی ایران (1395)

تالیفات

 • کتاب بازاریابی کارآفرینانه (دانشگاه) - 1401 - فارسی
 • کتاب چالش رهبری (دانشگاه) - 1400 - فارسی
 • کتاب مدیریت دانش با رویکردی به بهترین تجارب صنایع هوایی (دانشگاه) - 1395 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در دوره آموزشی بدو و ضمن خدمت وزارت نفت (1392-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس کارگاه های آموزشی انجمن های علمی وزارت علوم (1389-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان (1399-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور مدیرعامل شرکت سپهر تعامل (1400-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور مدیرعامل شرکت فولاد آراد (1395-11396)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور هلدینگ مپنا (1394-1396)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور گروه گلرنگ (1394-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور سازمان بنادر و دریانوردی (1393-1395)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور سازمان صنعت معدن تجارت (1401-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور راهبردی اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان (1398-1399)
 • سابقه کار صنعتی در عضو کمیته راهبردی طرح کمند (1399-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر طرح و برنامه (1397-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات اجرایی دانشگاه (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور گروه بین المللی ایندکس (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسئول کمیسیون تحول و تعالی سازمانی دانشگاه (1397-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در دوره آموزشی بدو و ضمن خدمت شرکت انتقال گاز (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دوره های MBA- DBA (1391-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس کارگاه های آموزشی شرکت راه آهن ایران (1395-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس کارگاه های آموزشی ویژه مدیران عالی (1394-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور سازمان امور دانشجویان (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس کارگاه های آموزشی کارآفرینی وزارت کار (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس کارگاه های آموزشی کارآفرینی پارک های علمی فناوری کشور (1391-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس کارگاه های آموزشی مراکز کارآفرینی دانشگاه های کشور (1393-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر آموزش شبکه کارآفرینی کشور (1393-1395)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر دانشگاه (1401)
 • دانش آموخته برگزیده فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس (1395)
 • دانش آموخته استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس (1395)
 • دبیر برگزیده انجمن علمی مدیریت استراتژیک (1394)
 • عضو بنیاد ملی نخبگان (1390)
 • دبیر برگزیده انجمن های علمی کشور (1386)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • صلاحیت مدرسی - دانشگاه تربیت مدرس (1395)
 • آموزش آموزشگران TOT - وزارت علوم تحقیقات و فناوری (1390)